Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

 

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR


Stáhněte si celé číslo ve formátu PDF

3/2008

Audio-povídka

 Václav Chochola: Malá malá

Poezie

 Milan Děžinský: Tajný život

Próza

 Alan Paton: Sponono

Rozhovor

 Milan Orálek: Rozhovor s Otakarem Hulcem

 Rozhovor Davida Bordwella s Jakobem Isakem Nielsenem: Bordwell o Bordwellovi

Studie

 Hayden White: Z „Úvodu“ k Metahistorii

 Denis Ciporanov: Historická definice umění. Komentář k teorii Jerrolda Levinsona

 Jerrold Levinson: Definovat umění historicky

 Morris Halle a Samuel Jay Keyser: Teorie metra

 Petr Plecháč: Česká versifikace a generativní metrika

Recenze

 Michal Sýkora: Vize řádu světa v moderní próze. Román a „světový názor“.
(rec. Lukáš Borovička)

 Maurice Blanchot: Lautréamont a Sade.
(rec. Miroslav Kotásek)

 Alberto Manguel: Čtení obrazů. O čem přemýšlíme, když se díváme na umění?
(rec. Roman Kanda)

 Michal Stefański: Czeska krytyka katolicka lat 1918–1938.
(rec. Petr Hora)

 Jana Ratajová – Lucie Storchová (ed.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku.
(rec. Daniel Soukup)

 Marek Hrubec (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy.
(rec. Radim Brázda)

 Vladimír Urbánek: Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu.
(rec. Daniel Špelda)

Glosy

 Dušan Kořený-Pöllich: Etnofuturismus – návrat mýtu?

Archiválie

 Břetislav Horyna: Kdo vyje s vlky čili Filozofie postranních myšlenek (komentář)

 Oswald Spengler: Zánik západu

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt  


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2017) | ISSN 1803-3784

   webmaster: kotrla.com